Ingangsdatum: 25 mei 2017

IMO respecteert uw zorgen over privacy. Dit online privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die we op IMO.com (de “Site”) verzamelen. Dit online privacybeleid beschrijft de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken, met wie we ze delen en de keuzes die u kunt maken met betrekking tot ons gebruik van de gegevens. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de gegevens te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacy-methodes.

Gegevens die we verzamelen
We kunnen bepaalde persoonsgegevens verkrijgen die u ons toestuurt via onze Site, waaronder contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer). Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen gegevens worden verzameld met behulp van geautomatiseerde technologieën zoals cookies, webserver logboeken en web beacons. Een “cookie” is een bestand dat door websites naar de computer van een bezoeker of een ander met het internet verbonden apparaat wordt verzonden om de browser van de bezoeker uniek te kunnen identificeren of om gegevens of instellingen in de browser op te slaan. Een “web beacon” ook wel bekend als internet tag, pixeltag of cleargif, linkt webpagina’s aan webservers en hun cookies en kan worden gebruikt om informatie die met behulp van cookies werd verzameld terug te sturen naar een webserver.

De gegevens die met behulp van deze hulpmiddelen werden verzameld kunnen uw IP-adres, browser eigenschappen, besturingssysteem, het adres van de webpagina die u doorverwees naar onze Site, data en tijden van Site-bezoeken, de taal waarvan uw systeem gebruikmaakt, en het land en de tijdzone waarin uw apparaat zicht bevindt bevatten. Deze technologieën maken het mogelijk om “clickstream data”, te verzamelen, die een logboek van door u tijdens het browsen van een website bezochte inhoud kan bevatten.

Op onze Site maken we gebruik van analysediensten van derden, zoals Google Analytics. De dienstverleners die deze diensten beheren kunnen gebruikmaken van technologieën zoals cookies, webserver logboeken en web beacons om hen te helpen analyseren hoe bezoekers op de Site terechtkomen en hoe ze ermee interageren. De gegevens die via deze middelen worden verzameld (inclusief IP-adres) worden rechtstreeks bekendgemaakt aan of verzameld door deze dienstverleners.

Voor meer informatie over de Google Analytics Opt-out Browser Add-on, klikt u hier.

Hoe we de gegevens die we verzamelen gebruiken
We kunnen de gegevens die we over u verkrijgen gebruiken om:

• producten, diensten, evenementen en promoties aan u te verstrekken, te beheren en met u hierover te communiceren (met inbegrip van het toesturen van marketingberichten)

• uw aanvragen, verzoeken en reacties te verwerken, te evalueren en te beantwoorden

• ons bedrijf te exploiteren, evalueren en te verbeteren (met inbegrip van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren van onze communicaties; het uitvoeren van marktonderzoek; het vaststellen en beheren van de effectiviteit van onze reclame en marketing; het analyseren van onze producten, diensten en websites; en het beheren van onze websites)

• u te beschermen tegen fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en overige verplichtingen en deze zaken te voorkomen

• te voldoen aan en afdwingen van toepasselijke wettelijke regelgeving, industriële normen en ons beleid en voorwaarden.

We kunnen de gegevens ook op andere manieren, waarvoor we op het moment van verzamelen een specifieke melding afgeven, gebruiken.

Delen van gegevens
Wij verkopen geen persoonsgegevens die we op onze Site verzamelen en verstrekken ze niet op andere wijze, behalve zoals hier omschreven. We kunnen gegevens delen met onze dienstverleners die diensten namens ons verlenen. Deze dienstverleners hebben geen toestemming van ons om deze gegevens te gebruiken of te verstrekken, tenzij dit nodig is om diensten te verlenen namens ons of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Daarnaast kunnen we gegevens over u verstrekken (i) indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht of door juridische procedures (zoals een rechterlijke beslissing), (ii) op verzoek van rechtshandhavingsautoriteiten, (iii) wanneer wij openbaarmaking noodzakelijk of passend achten om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of (iv) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten. We behouden ons ook het recht voor om persoonsgegevens over u over te dragen in geval dat we ons gehele bedrijf of activa of een gedeelte daarvan verkopen. Indien zich een dergelijke verkoop of overdracht voordoet, zullen al het mogelijke in het werk stellen om de verkrijger te instrueren om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken op een wijze die in lijn is met ons online privacybeleid.


Uw rechten en keuzemogelijkheden
We bieden u bepaalde keuzemogelijkheden over de manier waarop we met u communiceren en over welke gegevens we van u verzamelen. U kunt contact met ons opnemen, zoals hieronder beschreven in de paragraaf “Hoe u contact met ons kunt opnemen”, om uw voorkeuren bij te werken, om ons te vragen uw gegevens van onze mailinglijsten te verwijderen en voor het stellen van andere vragen.

Gegevensoverdracht
We kunnen persoonsgegevens die we van u hebben verzameld overdragen naar andere landen dan het land waarin we de gegevens oorspronkelijk verzamelden. Deze landen kunnen andere wetgeving inzake gegevensbescherming hanteren dan het land waarin u in eerste instantie de gegevens verstrekte. Wanneer wij uw gegevens overdragen naar andere landen, zullen we die gegevens beschermen zoals in dit privacybeleid wordt beschreven en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (”EER”) of Zwitserland, voldoen wij aan de toepasselijke wettelijke vereisten die voldoende bescherming bieden voor de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EER of Zwitserland. ICWG is gecertificeerd volgens het Safe Harbor-privacy kader zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel, de Europese Commissie en Zwitserland met betrekking tot de verzameling, opslag, het gebruik, de overdracht en andere verwerking van persoonsgegevens die vanuit de EER of Zwitserland aan de VS worden overgedragen.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij onderhouden administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen abusievelijk, onwettige of onbevoegde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.

Links naar andere websites
Onze Site kan voor uw gemak en ter informatie links naar andere websites verstrekken. Deze websites kunnen onafhankelijk van ICWG functioneren. De websites kunnen hun eigen privacybeleid of beleid hanteren waarvan wij u ten zeerste aanraden hiervan kennis te nemen wanneer u gelinkte websites of pagina’s met inhoud die door andere websites worden gehost, bezoekt. Voor zover dergelijke websites niet in eigendom zijn van of worden gecontroleerd door ICWG, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, nog voor de privacypraktijken van de websites.

Updates van ons online privacybeleid
Dit online privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken inzake persoonsgegevens weer te geven. Wij zullen de bijgewerkte versie op deze pagina plaatsten en bovenaan de melding aangeven wanneer het voor het laatst werd bijgewerkt.

Hoe u contact met ons kunt opnemen
Als u vragen of opmerkingen hebt over dit online privacybeleid, of als u wilt dat wij gegevens die we over u of uw voorkeuren hebben gaan bijwerken, kunt u contact met ons opnemen door: gebruik te maken van het contact formulier op de Site

Door gebruik te maken van de IMO website accepteer je het gebruik van cookies