• Niniejsze warunki dotyczą wszystkich kuponów promocyjnych I kodów kuponów cyfrowych działających w wybranych lokalizacjach IMO w Polsce, z zastrzeżeniem wszystkich szczegółowych warunków na kuponie, kodzie lub lokalizacji.
 • Warunki mogą zostać zmienione w dowolnym momencie.
 • Kupony I kody są ważne tylko na lokalizacjach biorących udział w programie I nie mogą być przenoszone na inne.
 • Kupony I kody nie są środkami płatniczymi i nie mogą zostać wymienione na gotówkę.
 • Kupony i kody są ważne tylko w czasie obowiązywania promocji  lub w okresie podanym na kuponie lub wraz z kodem.
 • Kupony i kody można wykorzystać wyłącznie w ramach podanego program lub usługi.
 • Niektóre oferty są dostępne tylko dla klientów biznesowych, taksówek lub członków. W takim przypadku oferta będzie na to wskazywała, a klient może zostać poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego, iż kwalifikuje się do skorzystania z tej oferty.
 • Na daną transakcję można wykorzystać tylko jeden kupon lub voucher, chyba ze zaznaczono inaczej jednocześnie nie można go użyć w połączeniu z inną oferta i promocją.
 • Aby skorzystać z oferty kupon lub kod należy przekazać lub okazać w formie elektronicznej.
 • Kupony uszkodzone lub skopiowane nie będą akceptowane.
 • IMO Polska SP z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek myjnie, która odrzuca kupon lub kod.
 • Wszystkie dodatkowe usługi są wykonywane przez Operatora Myjni niezależnie od Imo Polska Sp. z o.o.
 • Promocja nie jest dostępna dla pracowników IMO Polska Sp. z o.o.,  Operatorów myjni i ich pracowników.
 • Promocja może zostać anulowana w dowolnym momencie przez Imo Polska Sp. z o.o..
 • Aby uzyskać informację w jaki sposób Imo Polska Sp. z o.o.. gromadzi i przetwarza dane osobowe oraz prawa dostępne na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, zapoznaj się z polityką prywatności dostępną na stronie https://www.imocarwash.com/pl/polityka-prywatno%C5%9Bci/
 • Promotor: Imo Polska Sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 25E, 41-203 Sosnowiec .

Korzystając ze strony internetowej IMO, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie I Agree