Algemene voorwaarden Wash Club

 

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DOOR U IN TE SCHRIJVEN BIJ WASH CLUB, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN.

 

Deze Algemene voorwaarden zijn, samen met het Privacybeleid van IMO, van toepassing op uw Wash Club-lidmaatschap en beheersen de betrekking tussen Sodeal NV (handelend onder de naam IMO , een in België geregistreerd bedrijf met ondernemingsnummer KBO 407938151, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 1740 Ternat, Assesteenweg 25-29 ('IMO', 'wij' of 'ons') en uzelf ten aanzien van uw Wash Club-lidmaatschap.

 

Wij behouden ons het recht om deze Algemene voorwaarden op elk willekeurig moment en uitsluitend naar ons goeddunken te wijzigen of het Wash Club-programma te beëindigen.

 

 1. Lid worden

 

U kunt op twee manieren lid worden van Wash Club:

 

 

Wash Club is niet beschikbaar voor medewerkers van Sodeal NV, voor operators van IMO of hun medewerkers, zakelijke klanten ( bvb Taxi bedrijven)  Wash Club is uitsluitend beschikbaar voor personen van 18 jaar en ouder.

 

Door uw lidmaatschap van Wash Club kunt u kortings- of tegoedbonnen of -codes voor gratis wasbeurten ontvangen in de app, via e-mail of op andere manieren ('tegoedbonnen').

 

 1. App-lidmaatschap

 

Uw lidmaatschap kan uitsluitend worden geregistreerd op naam van een persoon en op de naam van elke persoon kan slechts één lidmaatschap worden geregistreerd. Wanneer u registreert via de app moet u het nummerbord opgeven van het voertuig dat wordt geregistreerd in uw Wash Club-account ('aangewezen voertuig'). U moet tevens een IMO-vestiging kiezen als uw basisvestiging.

 

Lidmaatschap via de app is alleen beschikbaar voor personen die:

 

 • minimaal 18 jaar oud zijn;
 • in het bezit zijn van een volledig en geldig rijbewijs dat rechtsgeldig is in België; en
 • de volledig verzekerde bestuurder van hun aangewezen voertuig zijn.

 

Tegoedbonnen die worden uitgegeven via de app (waaronder de '3 kopen, 4e gratis-aanbieding') zijn voor u persoonlijk bedoeld en zijn alleen geldig voor uw aangewezen voertuig. Wijzigingen in uw aangewezen voertuig en geregistreerde e-mailadres zijn beperkt tot vier wijzigingen per jaar. Tegoedbonnen worden uitgegeven via een QR-code, waarmee wij het aangewezen voertuig kunnen herkennen. U moet de QR-code in de app tonen om het voordeel van de betreffende tegoedbon te ontvangen. Sommige tegoedbonnen zijn uitsluitend geldig bij de door U gekozen aangeven site die u heeft geselecteerd tijdens het registreren van de app. Indien dat het geval is, wordt dat duidelijk aangegeven op de betreffende tegoedbon.

 

Het is niet toegestaan uw account of inloggegevens (zoals uw account-ID en wachtwoord) te delen met andere personen. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele ongeoorloofde toegang tot uw account indien die u constateert.

 

 1. App-aanbieding '3 kopen, 4e gratis'

 

Indien u zich heeft aangemeld bij Wash Club via de app, ontvangt u voor elke drie wasbeurten die u binnen een periode van zes maanden koopt bij een van de deelnemende sites één wasbeurt gratis ('gratis wasbeurt'). Bij de aankoop van de drie kwalificerende wasbeurten mogen geen tegoedbon of andere kortingen worden ingezet. De gratis wasbeurt is de meest uitgebreide wasbeurt die beschikbaar is bij de vestiging waar u de gratis wasbeurt inwisselt. De gratis wasbeurt moet worden verdiend en gebruikt binnen een periode van zes maanden, beginnend op de datum waarop u zich aanmeldt bij Wash Club. Een nieuwe periode van zes maanden voor het sparen en gebruiken van gratis wasbeurten begint op de dag dat u uw gratis wasbeurt gebruikt of op de dag na afloop van elke periode van zes maanden. Aan het einde van elke periode van zes maanden tellen eventuele wasbeurten tijdens die periode niet meer mee bij het sparen voor een gratis wasbeurt en eventuele niet-gebruikte gratis wasbeurten worden uit uw portemonnee in de app verwijderd en zijn niet meer beschikbaar.

 

 1. Algemene voorwaarden tegoedbonnen

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle tegoedbonnen die worden uitgegeven via het Wash Club-programma:

 

 • Tegoedbonnen hebben geen afkoopwaarde en zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • Per transactie kan slechts één tegoedbon worden ingewisseld, tenzij anders vermeld, en die tegoedbon kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding of promotie.
 • Tegoedbonnen zijn mogelijk uitsluitend geldig bij deelnemende sites en zijn niet overdraagbaar.
 • Tegoedbonnen zijn uitsluitend geldig op de data van de promotie of gedurende de op of bij de tegoedbon vermelde geldigheidsperiode.
 • Tegoedbonnen kunnen uitsluitend worden ingewisseld voor het genoemde wasprogramma of de genoemde service.
 • Tegoedbonnen die worden uitgegeven via de app moeten in de app in elektronische vorm worden getoond om de aanbieding te kunnen claimen.
 • Papieren tegoedbonnen die beschadigd of gefotokopieerd zijn, worden niet geaccepteerd.

 

 1. Opzegging van het lidmaatschap

 

Wij kunnen, naar ons goeddunken, tegoedbonnen annuleren (direct en zonder kennisgeving) indien u:

 

 • niet voldoet aan de acceptatiecriteria voor het lidmaatschap van Wash club;
 • zich schuldig maakt aan, of verdacht wordt van grof gedrag (hetzij feitelijk, hetzij dreigende) ten opzichte van onze apparatuur of een van onze operators of hun medewerkers, ongeacht waar zij zich bevinden; of
 • zich schuldig maakt aan, of verdacht wordt van schending van deze Algemene voorwaarden of het verstrekken van valse informatie.

 

 1. Onderhoud en service van apparatuur

 

Ten einde de kwaliteit en beschikbaarheid van onze wasstraten op peil te houden, voeren we regelmatig onderhoud en service uit aan onze machines. Op die momenten kan de dienstverlening bij onze vestigingen onderbroken zijn. Wij kunnen niet garanderen dat onze machines en apparatuur te allen tijde volledig operationeel zijn en de dienstverlening op onze vestigingen kan van tijd tot tijd worden opgeschort.

 

 1. Gezondheid en veiligheid

 

Wij zetten ons voortdurend in voor de hoogste gezondheids- en veiligheidsniveaus op onze vestigingen. Wij geven duidelijke en ondubbelzinnige instructies voor het veilige gebruik van al onze apparatuur bij onze vestigingen. Gedetailleerde gegevens over de omstandigheden van incidenten die resulteren in schade aan of verlies van onze apparatuur of uw bezittingen moeten onmiddellijk rechtstreeks worden gemeld bij een operator bij de site en een ongevalsaangifteformulier moet worden ingevuld.

 

 1. Uw persoonlijke gegevens

 

Wij volgen strikte beveiligingsprocedures om te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens niet openbaar aan derden worden gedeeld , zonder uw toestemming. Ook blijven wij ons inzetten om de beveiliging van uw gegevens te handhaven in overeenstemming met de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming.

 

U kunt uw gegevens te allen tijde updaten in de app, behoudens beperkingen ten aanzien van wijzigingen van het aangewezen voertuig en het e-mailadres, zoals aangegeven in Paragraaf 2 hierboven.

 

Wilt u weten hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, bekijk dan ons Privacybeleid, via de volgende link: www.imocarwash.com/nl-be/privacybeleid

 

 1. Aansprakelijkheid

 

In geen enkel opzicht zullen wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten of beperken waar dat onwettig zou zijn.

 

Indien wij deze Algemene voorwaarden niet naleven, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of schade die niet voorzienbaar is. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor letsels of incidenten (resulterend in schade of verlies voor uzelf of uw voertuig) als gevolg van het onjuiste gebruik van onze machines, behalve waar dit is veroorzaakt door onze nalatigheid.

 

 1. Contact tussen ons

 

U kunt contact met ons opnemen door onze klantendienst te bellen op het nummer +32 2 3557900 of door te schrijven naar info@sodeal.be, of Sodeal NV, Assesteenweg 25-29, 1740 Ternat.

 

Als wij contact met u moeten opnemen, doen wij dat telefonisch of schriftelijk op het e-mailadres dat u heeft opgegeven tijdens de registratieprocedure. Wij nemen alleen contact met u op in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 

 1. Hoe wij geschillen oplossen

 

Wij streven ernaar alle geschillen snel en eerlijk op te lossen. Heeft u een klacht over onze diensten die niet ter plekke kan worden opgelost, stuur ons dan informatie over het geschil en uw actuele contactgegevens per e-mail naar info@sodeal.be of per aangetekende post naar het adres dat wordt vermeld op onze website. Wij doen ons best dergelijke brieven binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Graag wijzen wij u er bovendien op dat de Europese Commissie ook een platform voor onlinegeschillenbeslechting heeft opgericht. U vindt dat via deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Algemeen

 

Aan het lidmaatschap van Wash Club zijn geen kosten verbonden. Tegoedbonnen en beloningen die binnen het programma worden gespaard, hebben geen contante waarde.

 

Wij behouden ons het recht voor bepalingen van deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd en op elk willekeurig moment te wijzigen of af te schaffen, of om het Wash Club-programma (en daarmee uw lidmaatschap) binnen een redelijke termijn te beëindigen. Controleer regelmatig de voorwaarden op onze website zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen die wij doorvoeren; deze zijn namelijk bindend voor u op het moment dat wij ze maken.

 

Indien een rechtbank besluit dat een deel van deze Algemene voorwaarden ongeldig is, dat een bepaald deel van deze voorwaarden niet van toepassing is maar de rest van deze voorwaarden wel, mag een vertraging in de tenuitvoerlegging van bepalingen in deze Algemene voorwaarden latere handhaving van die voorwaarde of handhaving van andere bepalingen in deze voorwaarden niet verhinderen.

 

Deze Algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving en dat elk geschil die niet in der minnen geregeld kan worden tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Brussel behoort.