Data wejścia w życie: 25.05.2017

IMO szanuje Państwa obawy dotyczące prywatności. Ta Polityka ochrony prywatności w sieci odnosi się do danych osobowych, które gromadzimy na stronie IMO.com („Strona”). Polityka ochrony prywatności w sieci opisuje rodzaj danych osobowych, które gromadzimy, sposób ich wykorzystanie, komu je udostępniamy oraz możliwości wyborów, jakich możecie Państwo dokonać odnośnie wykorzystania przez nas danych osobowych. Opisujemy również środki, jakie podejmujemy w celu dbania o bezpieczeństwo danych oraz sposób, w jaki możecie Państwo się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk dotyczących prywatności.

Gromadzone przez nas informacje
Możemy pozyskać pewne dane osobowe, które podają Państwo za pośrednictwem naszej Strony, łącznie z danymi kontaktowymi (takimi jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu). Podczas odwiedzania naszej Strony informacje mogą być gromadzone za pośrednictwem zautomatyzowanych technologii takich jak pliki cookie, logi serwera www i sygnały nawigacyjne (web beacons). Plik cookie to plik wysyłany do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem w celu jednorazowego zidentyfikowania wyszukiwarki odwiedzającego bądź zgromadzenia informacji lub ustawień w wyszukiwarce. „Web beacons”, znane również jako znaczniki internetowe, znaczniki pikselowe lub niewidoczne obiekty GIF, łączą strony internetowe z serwerami internetowymi oraz ich plikami cookie i mogą zostać wykorzystane do przekazania danych zgromadzonych za pomocą plików cookie z powrotem do serwera internetowego. Informacje zgromadzone przy użyciu tych narzędzi mogą zawierać Państwa adres IP, cechy przeglądarki, system operacyjny, adres strony internetowej, która skierowała Państwa na naszą Stronę, daty i godziny odwiedzin Strony, język używany przez Państwa system oraz kraj i strefę czasową, w której znajduje się Państwa urządzenie. Technologie te pozwalają na gromadzenie danych o sekwencji odwiedzanych stron (clickstream data), które mogą zawierać log zawartości, do których uzyskują Państwo dostęp podczas przeglądania strony internetowej. Na naszej Stronie korzystamy z zewnętrznych usług statystyk stron internetowych, takich jak Google Analytics. Dostawcy administrujący tymi usługami mogą wykorzystywać technologie takie jak cookies, logi serwera internetowego i sygnały nawigacyjne „web beacons” w celu przeanalizowania sposobu, w jaki odwiedzający trafiają na Stronę i w jaki z niej korzystają. Informacje zgromadzone wten sposób (łącznie z adresem IP) są udostępniane dostawcom tych usług lub bezpośrednio przez nich gromadzone. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatku do przeglądarki blokującego usługi Google Analytics, proszę kliknąć tutaj.


Jak wykorzystujemy zgromadzone informacje
Możemy wykorzystać uzyskane na Państwa temat informacje, aby:
• dostarczać, zarządzać i komunikować się z Państwem w sprawie produktów, usług, wydarzeń i promocji (łącznie z wysyłaniem Państwu informacji marketingowych),
• przetwarzać, oceniać i odpowiadać na Państwa prośby, zapytania i komentarze,
• prowadzić, oceniać i usprawniać naszą działalność (łącznie z rozwijaniem nowych produktów i usług, zarządzaniem naszą komunikacją, prowadzeniem badań marketingowych, określaniem i zarządzaniem efektywnością naszej działalności reklamowej i marketingowej, analizowaniem naszych produktów, usług i stron internetowych oraz administrowaniem naszymi stronami internetowymi),
• chronić i zapobiegać oszustwom, nielegalnym działaniom, roszczeniom i innym zobowiązaniom,
• wdrażać stosowne wymogi prawne, standardy branżowe oraz nasze polityki i warunki, a także działać zgodnie z nimi. Możemy również wykorzystać te informacje na inne sposoby.
W takim wypadku przekazujemy odpowiednie powiadomienie o tym fakcie w chwili gromadzenia danych.

Udostępnianie informacji
Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy danych osobowych zgromadzonych na naszej Stronie z wyjątkiem sytuacji opisanych tutaj. Możemy udostępnić informacje naszym dostawcom usług, którzy wykonują usługi w naszym imieniu. Ci dostawcy usług nie są przez nas upoważnieni do wykorzystania lub ujawnienia informacji w sposób wykraczający poza zakres konieczny do wykonania usług w naszym imieniu lub do postępowania zgodnie z wymogami prawnymi. Ponadto możemy ujawnić informacje na Państwa temat (i) jeżeli wymaga tego od nas prawo lub proces prawny (taki jak wyrok sądu). (ii) w odpowiedzi na żądanie organów ścigania, (iii) kiedy uznamy, że ujawnienie informacji jest konieczne lub stosowne w celu zapobiegnięcia szkodom fizycznym lub stratom finansowym, lub (iv) w związku z dochodzeniem w sprawie podejrzewanej lub faktycznej nielegalnej działalności. Zastrzegamy sobie również prawo do przekazanie Państwa danych osobowych w przypadku sprzedaży albo przejęcia całości lub części naszej działalności, lub majątku. W przypadku sprzedaży lub przejęcia dołożymy wszelkich starań, aby poinstruować stronę przejmującą o wykorzystaniu Państwa danych osobowych podanych nam za pośrednictwem naszej Strony w sposób zgodny z naszą Polityką ochrony prywatności w sieci.

Państwa prawa i możliwości wyboru
Oferujemy Państwu pewne możliwości wyboru odnośnie sposobu, w jaki się z Państwem komunikujemy oraz rodzaju gromadzonych przez nas informacji na Państwa temat. Możecie się Państwo skontaktować z nami w sposób opisany poniżej w części „Jak się z nami skontaktować”, w celu zaktualizowania swoich preferencji, zgłoszenia prośby o usunięcie Państwa danych z naszych list mailingowych lub zgłoszenia innych próśb.

Przekazywanie danych
Możemy przekazywać Państwa zgormadzone dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym dane te zostały pierwotnie zgromadzone. Kraje te mogą nie posiadać takich samych praw regulujących ochronę danych jak kraj, w którym początkowo podali Państwo swoje dane. Podczas przekazywania Państwa danych do innych krajów będziemy chronić je w sposób opisany w tej Polityce ochrony prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli znajdują się Państwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub w Szwajcarii, postępujemy zgodnie z wymogami prawnymi, zapewniając odpowiednią ochronę podczas przesyłania danych osobowych do krajów spoza EOG lub Szwajcarii. ICWG posiada certyfikat bezpiecznego transferu danych osobowych (Safe Harbor) według ram ustanowionych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, Komisję Europejską i Szwajcarię w kwestiach związanych z gromadzeniem, przechowywaniem, wykorzystaniem, przekazywaniem i innymi sposobami przetwarzania danych osobowych przekazywanych z EOG lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych.

Ochrona danych osobowych
Wykorzystujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia przeznaczone do ochrony powierzonych nam danych osobowych przed przypadkowym, nieuprawnionym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianami, dostępem, ujawnieniem lub użyciem.

Linki do innych stron internetowych
Dla Państwa wygody i informacji na naszej Stronie mogą znajdować się linki do innych stron internetowych. Strony te mogą działać niezależnie od ICWG. Mogą posiadać własną Politykę ochrony danych osobowych lub polityki. Zalecamy, aby zapoznali się Państwo z tymi politykami, jeżeli odwiedzają Państwo strony lub przeglądają treści, na które kierują linki i które są obsługiwane przez inne strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron internetowych, wykorzystanie tych stron lub praktyki postępowania w zakresie ochrony danych stosowane na tych stronach, jeżeli strony te nie należą do ICWG ani nie są przez nie kontrolowane.

Aktualizacje naszej Polityki ochrony danych osobowych
Ta Polityka ochrony danych osobowych w sieci może być cyklicznie aktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach postępowania z danymi osobowymi. Zaktualizowaną wersję zamieścimy na tej stronie i na górze podamy datę ostatniej aktualizacji.

Jak się z nami skontaktować
Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub komentarze odnośnie niniejszej Polityki ochrony danych osobowych w sieci lub chcielibyście Państwo, abyśmy zaktualizowali posiadane przez nas informacje na Państwa temat lub Państwa preferencje, prosimy o kontakt za pośrednictwem: formularza skontaktuj się z nami znajdującego się na Stronie.

Korzystając ze strony internetowej IMO, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie