Hatálybalépés dátuma: 2017. május 25.


Az IMO tiszteletben tartja az adatvédelemhez fűződő jogait. Online Adatvédelmi szabályzatunk az IMO.com honlapon (a továbbiakban: „Webhely”) keresztül gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. Az online Adatvédelmi szabályzat az adatgyűjtéssel érintett személyes adatok körét, az információk felhasználását és megosztását, valamint az információk felhasználásával összefüggő felhasználói jogosultságokat ismerteti. Ezenkívül adatvédelmi intézkedéseinket és az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos elérhetőségünket is megismerheti.

Adatgyűjtési kör
Az adatgyűjtés a Webhelyünkön keresztül benyújtott személyes adatok meghatározott körére terjed ki, az elérhetőségi adatokat (például név, postacím, e-mail cím és telefonszám) is ideértve.
Az adatgyűjtésre Webhelyünk felkeresésekor kerül sor, ehhez automatizált technológiák, például sütik, webkiszolgáló naplók és webes irányjelzők (web beacon-ök) segítségét vesszük igénybe. A „sütik” olyan fájlok, amelyeket a felkeresett webhelyek a látogatók számítógépein, illetve internetkapcsolattal rendelkező egyéb eszközein helyeznek el. Ennek célja a látogató böngészőjének pontos azonosítása, illetve információk vagy beállítások tárolása a böngészőben. A webes irányjelzők („web beacon-ök”), vagy más néven internetes címkék, képpontcímkék, illetve tiszta GIF-fek a webhelyek és a webes kiszolgálók, valamint a hozzájuk tartozó sütik összekapcsolására szolgálnak. A sütik használatával gyűjtött információkat ezek segítségével továbbítják a webes kiszolgálókra. Az említett eszközökkel gyűjtött információk többek között az IP-címre, a böngésző jellemzőire, az operációs rendszer tulajdonságaira, a Webhelyünkre hivatkozó weboldal címére, a Webhelyünkre irányuló látogatások gyakoriságára és időpontjaira, a látogató rendszerének felhasználói nyelvére, valamint annak az országnak és időzónának az azonosítására is kiterjedhetnek, ahol a Webhelyünk elérésére szolgáló eszközt használják. E technológiák a böngészési előzmények („clickstream data”) gyűjtését is lehetővé teszik, ami az egyes webhelyeken megtekintett tartalmak naplózását is magában foglalhatja.
Webhelyünk harmadik felek által működtetett internetes elemzési szolgáltatások, így például a Google Analytics használatát is igénybe veszi. Az említett technológiákat kezelő szolgáltatók adott esetben sütik, webkiszolgáló naplók és webes irányjelzők („web beacon-ök”) használatával segítik elő a Webhelyet felkeresők böngészési előzményeinek és felhasználói szokásainak pontosabb kielemzését. Az ilyen eszközökkel gyűjtött információk (az IP-címet is ideértve) a szolgáltatók előtt is ismertté válnak, illetve az adatgyűjtést adott esetben közvetlenül ők maguk végzik el. Ha szeretne többet megtudni a Google Analytics letiltó böngészőbővítményről, kattintson ide.

Az összegyűjtött információk felhasználása
A látogatókkal kapcsolatban összegyűjtött információkat az alábbi célokra használhatjuk fel:
• termékek és szolgáltatások nyújtása, valamint az azokkal, a különböző eseményekkel és az akciós ajánlatokkal kapcsolatos hírek és információk felhasználókkal történő megosztása (a marketing célú tájékoztató anyagok elküldését is ideértve),
• a kérések, kérdések és megjegyzések feldolgozása, kiértékelése és megválaszolása,
• üzleti tevékenységünk előmozdítása, kiértékelése és javítása (a következőket is ideértve: új termékek és szolgáltatások kifejlesztése; a kapcsolattartás kezelése; piackutatás végzése; a reklám- és marketingtevékenységek körének meghatározása, és azok hatékonyabbá tétele; a termékek, szolgáltatások és webhelyek használatának kielemzése; webhelyeink működtetése),
• védelem a csalásokkal és a jogosulatlan tevékenységekkel szemben, valamint az olyan helyzetek megelőzése, amelyek következtében Webhelyünkkel szemben követeléseket támaszthatnak, illetve azt egyéb módon felelősségre vonhatják,
• az alkalmazandó jogszabályi előírásokkal, az irányadó szabványokkal, valamint az általunk hozott szabályzatokkal és előírásokkal szembeni megfelelőség biztosítása, illetve az említettek érvényesítése.
Az adatgyűjtés alkalmával eszközölt megfelelő tájékoztatás esetén az információkat egyéb módokon is felhasználhatjuk.

Az információk megosztása
A Webhelyünkön keresztül gyűjtött személyes adatokat az alábbiak kivételével nem értékesítjük, és egyéb módon sem hozzuk azokat nyilvánosságra. Az információkat a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal is megoszthatjuk. Az említett szolgáltatók számára kizárólag abban az esetben engedélyezzük az információk felhasználását, illetve nyilvánosságra hozatalát, amennyiben az a nevükben nyújtott szolgáltatások elérhetővé tételéhez, vagy a jogszabályi előírások betartásához szükséges.
Ezenkívül abban az esetben is nyilvánosságra hozhatjuk a látogatókra vonatkozó információkat, (i) ha arra jogszabály vagy jogi eljárás (például bírósági végzés) kötelez bennünket, (ii) ha azt bűnüldöző hatóság kéri, (iii) ha véleményünk szerint az fizikai károsodás vagy anyagi veszteség megelőzéséhez szükséges, (iv) továbbá, ha az feltételezett, illetve ténylegesen jogellenes tevékenységek kivizsgálását szolgálja. Továbbá fenntartjuk a jogot, hogy a látogatóinkkal kapcsolatos személyes adatokat vállalkozásunk, illetve társasági eszközeink teljes körű vagy részleges értékesítése esetén is továbbadhatjuk. Vállalkozásunk említett értékesítése, illetve az azzal összefüggő adattovábbítás esetén minden elvárhatót megtesszünk annak érdekében, hogy az új tulajdonos, illetve átvevő a Webhelyünkön keresztül megosztott személyes adatokat az online Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelő módon használja fel.

A látogatókat megillető jogosultságok és a számukra biztosított választási lehetőségek
Lehetővé tesszük, hogy a látogatók választhassák ki a velük folytatott kommunikáció formáját, valamint a róluk gyűjtött információk körét. A látogatók az alábbi, Kapcsolatfelvétel című pontban ismertetett módon frissíthetik beállításaikat, igényelhetik adataik levelezőlistánkból történő eltávolítását, illetve terjeszthetik elő egyéb kéréseiket.

Az adatok továbbítása
A látogatókról gyűjtött személyes adatokat az eredeti adatgyűjtés szerinti országból külföldre is továbbíthatjuk. Előfordulhat, hogy az ilyen országokban hatályos adatvédelmi törvények eltérnek az információk eredeti megosztásának helyén alkalmazandóktól. Külföldre irányuló adattovábbítás esetén az érintett információkat a jelen Adatvédelmi szabályzat és az alkalmazandó jogszabályi előírások szerinti védelemben részesítjük.
Az Európai Gazdasági Térségben (EGT) vagy Svájcban élő látogatók esetén az EGT tagállamain, illetve Svájcon kívüli országokba továbbított személyes adatok számára megfelelő védelmet nyújtó, hatályos jogszabályi előírások szerint járunk el. Az IMO az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma, az Európai Bizottság és Svájc által elfogadott Safe Harbor („Biztonságos kikötő”) adatvédelmi keretrendszer szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik az EGT tagállamaiból vagy Svájcból az Amerikai Egyesült Államokba továbbított személyes adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, továbbítása vagy egyéb módon történő feldolgozása tekintetében.

A személyes adatok védelme
A Webhelyünk által alkalmazott adminisztratív, műszaki és fizikai jellegű biztonsági intézkedések megfelelő védelmet nyújtanak a megosztott személyes adatok véletlenszerű, jogellenes vagy jogosulatlan megsemmisítésével, elvesztésével, módosításával, elérésével, nyilvánosságra hozatalával vagy felhasználásával szemben.

Más webhelyekre utaló hivatkozások
Webhelyünk a kényelmesebb böngészés és a hatékonyabb tájékoztatás érdekében más webhelyekre utaló hivatkozásokat tartalmazhat. E webhelyek adott esetben teljes mértékben függetlenek az IMO-től. Az említett webhelyek saját adatvédelmi, illetve egyéb szabályzatokkal rendelkezhetnek. Nyomatékosan megkérjük, hogy a hivatkozott webhelyek felkeresésekor, illetve a más webhelyeken elhelyezett tartalmak megtekintésekor olvassa végig az irányadó szabályzatokat. Az olyan webhelyek vonatkozásában, amelyek nem az IMO tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak, semmilyen felelősséget nem vállalunk az elhelyezett tartalmakért, azok felhasználásáért, illetve az alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokért.

Online Adatvédelmi szabályzatunk frissítése
Jelen online Adatvédelmi szabályzat a személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlataink változásaira tekintettel rendszeres időközönként és előzetes értesítés nélkül frissülhet. A frissített változatott e webhelyen tesszük közzé, a legutóbbi frissítés dátumát pedig a hirdetmény felső részén tüntetjük fel.

Kapcsolatfelvétel
Az online Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos kérdések, illetve megjegyzések, valamint az Önt érintő információk és beállítások frissítésére vonatkozó kérések továbbításához, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk: Ezt a Webhely Kapcsolat elnevezésű űrlapjának kitöltésével teheti meg.

Az IMO weboldal használatával Ön hozzájárul a cookie-k használatához