Datum platnosti: 25. května 2017

IMO respektuje vaše obavy o soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů na internetu se vztahují na osobní údaje, které shromažďujeme na webových stránkách IMO.com („stránky“). Zásady ochrany osobních údajů na internetu popisují typy osobních údajů, které shromažďujeme, jak nakládáme s informacemi, s kým je sdílíme, a možnosti, které máte v souvislosti s používáním těchto informací. Rovněž popisujeme opatření, která činíme k ochraně bezpečnosti informací a jak nás můžete kontaktovat ohledně našich postupů ochrany osobních údajů.

Informace, které shromažďujeme
Určité osobní informace, včetně kontaktních informací, můžeme získat prostřednictvím vašeho zadání na našich stránkách (například jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo). Informace mohou být shromažďovány při návštěvě našich stránek prostřednictvím automatizovaných technologií, jako jsou soubory cookie, protokoly webových serverů a webové majáky. „Soubor cookie“ je soubor, který webové stránky odesílají do počítače návštěvníka nebo jiného zařízení připojeného k internetu, aby jednoznačně identifikovaly prohlížeč návštěvníka nebo aby ukládaly informace či nastavení prohlížeče. „Webový maják“, známý také jako internetová značka, značka pixelu nebo čistý GIF, propojuje webové stránky s webovými servery a jejich soubory cookie a může se používat k přenosu informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie zpět na webový server. Informace shromážděné pomocí těchto nástrojů mohou zahrnovat vaši IP adresu, vlastnosti prohlížeče, operační systém, adresu webové stránky, která vás odkázala na naše stránky, data a časy návštěv stránek, jazyk používaný systémem a zemi a časové pásmo, ve kterém je vaše zařízení umístěno. Tyto technologie umožňují shromažďování „údajů o kliknutí“, které mohou obsahovat protokol o obsahu, ke kterému máte přístup při procházení webu. Na našich stránkách používáme pro analýzu webových stránek webové služby třetích stran, jako jsou služby Google Analytics. Poskytovatelé služeb, kteří spravují tyto služby, mohou používat technologie, jako jsou soubory cookie, protokoly webových serverů a webové majáky, které pomohou analyzovat, jak návštěvníci přicházejí a interagují se stránkami. Informace získávané těmito způsoby (včetně IP adresy) zveřejňují nebo shromažďují přímo poskytovatelé služeb. Více informací o doplňku prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics naleznete zde.


Jak nakládáme s informacemi, které shromažďujeme
Informace, které o vás obdržíme, můžeme použít, abychom:
• Vám poskytli, spravovali a sdělovali informace o produktech, službách, událostech a propagačních akcích (včetně zaslání marketingových sdělení)
• Zpracovali, vyhodnotili a reagovali na vaše požadavky, dotazy a připomínky
• Provozovali, vyhodnocovali a zlepšovali naše podnikání (včetně vyvíjení nových produktů a služeb, řízení naší komunikace, provádění průzkumu trhu, stanovení a řízení efektivity naší reklamy a marketingu, analýzy našich produktů, služeb a webových stránek a správy našich webových stránek)
• Vás chránili a předešli podvodům, neoprávněným aktivitám, nárokům a dalším závazkům
• Dodržovali a uplatňovali platné právní požadavky, standardy platné v našem odvětví a naše zásady a podmínky.
Tyto údaje můžeme také použít jinými způsoby, o kterých poskytujeme konkrétní informace v době sběru.

Sdílení informací
Osobní údaje, které shromažďujeme na našich stránkách, neprodáváme ani jinak nezveřejňujeme, s výjimkou případů, které jsou zde popsány. Informace můžeme sdílet s našimi poskytovateli služeb, kteří poskytují služby naším jménem. Tito poskytovatelé služeb nejsou námi oprávněni používat nebo zveřejňovat informace, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytování služeb v našem zastoupení nebo ke splnění zákonných požadavků. Kromě toho můžeme zveřejnit informace o vás (i) jestliže to po nás vyžaduje zákon nebo právní postup (např. soudní příkaz), (ii) v reakci na žádost orgánů činných v trestním řízení, (iii) pokud věříme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné, aby se předešlo fyzické újmě nebo finanční ztrátě, nebo iv) v souvislosti s vyšetřováním podezřelých nebo skutečných protiprávních činností. Také si vyhrazujeme právo předat osobní údaje, které o vás máme, v případě, že prodáme nebo převedeme celou nebo část naší podnikatelské činnosti nebo majetku. Pokud k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměřené úsilí a přimějeme nabyvatele k tomu, aby využíval osobní údaje, které jste nám poskytli na našich stránkách způsobem, který je v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů na internetu.

Vaše práva a možnosti volby  
Nabízíme vám určité možnosti, jak s vámi budeme komunikovat a jaké informace od vás budeme shromažďovat. Můžete nás kontaktovat tak, jak je popsáno v části Jak nás kontaktovat, abychom aktualizovali vaše preference, abyste nás požádali o odstranění vašich údajů z našich seznamů e-mailových adres nebo zaslali jiný požadavek.

Přenosy dat
Osobní informace, které o vás shromažďujeme, můžeme převést do jiných zemí než je země, ve které byly informace původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné právní předpisy na ochranu údajů jako země, ve které jste tyto informace původně poskytli. Při přenosu vašich informací do jiných zemí budeme tyto informace chránit, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany soukromí a v souladu s platnými právními předpisy. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, budeme dodržovat platné právní požadavky poskytující přiměřenou ochranu při předávání osobních údajů do zemí mimo EHP nebo Švýcarska. Pokud jde o shromažďování, uchovávání, používání, přenos a jiné zpracování osobních údajů převedených z EHP nebo Švýcarska do USA, je společnost IMO certifikována podle rámce ochrany soukromí Safe Harbor, jak je stanoveno Ministerstvem obchodu USA, Evropskou komisí a Švýcarskem.

Ochrana osobních údajů
Zajišťujeme administrativní, technické a fyzické zabezpečení určené k ochraně poskytnutých osobních informací před náhodným, nezákonným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, změnou, přístupem, zveřejněním nebo používáním.

Odkazy na jiné webové stránky
Pro vaše pohodlí a informace mohou naše stránky poskytovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na společnosti IMO. Stránky mohou mít své vlastní zásady nebo zásady ochrany osobních údajů, které důrazně doporučujeme prověřit, pokud navštívíte jakékoliv provázané webové stránky nebo stránky obsahující obsah na jiných hostitelských webových stránkách. V rozsahu, v němž tyto webové stránky nevlastní nebo nekontroluje společnost IMO, nejsme zodpovědní za obsah webových stránek, za jakékoli použití webových stránek nebo za postupy ochrany osobních údajů na webových stránkách.

Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů na internetu
Tyto zásady ochrany osobních údajů na internetu mohou být pravidelně a bez předchozího upozornění aktualizovány tak, aby odrážely změny našich postupů v oblasti osobních informací. Aktualizovanou verzi umístíme na tuto stránku a v horní části oznámení označíme, kdy byla naposledy aktualizována.

Jak nás kontaktovat
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto zásadám ochrany osobních údajů na internetu nebo chcete-li aktualizovat informace, které máme o vás nebo vašich preferencích, kontaktujte nás: Pomocí formulářekontaktujte násna webových stránkách

Používáním webové stránky IMO souhlasíte s používáním souborů cookie